Wojewódzki Konkurs Śpiewać każdy może w Dobrym Mieście

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Konkurs piosenki w Dobrym Mieście.

Organizatorzy

Opis

Impreza połączona była z „Dziecinadą” - festynem dla dzieci i rodziców, który stawiał sobie za cel rozwój artystyczny oraz kulturalny dzieci i młodzieży. Spotkanie miało miejsce 6 czerwca 1999 r. w Dobrym Mieście. Wykonawcy podzieleni byli na trzy grupy wiekowe: gr. I od 7-9 lat, gr. II od 10-12 lat, gr. III od 13-15 lat oraz grupy i zespoły.

Jury

Laureaci

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Grupy i zespoły

Bibliografia

  1. Dziecinada // „Rozmaitości Dobromiejskie”. - 1999, nr 6, s. 10.