Gminny Przegląd Grup Kolędujących w Stawigudzie 2007

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Plakat.
Źródło: Zbiory GOK w Stawigudzie.

Cykliczna impreza związana z tradycją, zwyczajami oraz obrzędami Bożonarodzeniowymi w ramach Gminnego Przeglądu Grup Kolędujących w Stawigudzie.

Opis

5 stycznia (piątek) 2007 r. o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Stawigudzie rozpoczął się kolejny przegląd grup kolędujących, w którym wzięły udział dzieci z przedszkoli szkół oraz świetlic z gminy Stawiguda, a także wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie. Do głównych celów przeglądu należało kultywowanie tradycji kolędniczych regionu Warmii i Mazur, związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia i Trzech Króli.

Organizatorzy

Uczestnicy

Na imprezie zaprezentowało się 10 grup teatralnych, które działają przy:

  • Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stawigudzie
  • Zespole Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Gryźlinach
  • Szkole Podstawowej oraz Świetlicy w Rusi
  • Przedszkolu i Świetlicy w Bartągu
  • Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie