Teatr Lalek Warmiaczek

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
(Przekierowano z Teatr Lalek „Warmiaczek”)

Teatralny zespół amatorski założony w Olsztynie w okresie powojennym i działający do 1960 r.

Historia

„Warmiaczek” był pierwszym działającym na terenie województwa olsztyńskiego zespołem artystycznym, powstałym z inicjatywy ówczesnego Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych (1946-1949). Po likwidacji Towarzystwa, przez jakiś czas funkcjonował przy Związku Nauczycielstwa Polskiego, aby ostatecznie rozwinąć działalność przy Wojewódzkim Domu Kultury w Olsztynie. Teatr był początkowo prowadzony przez Marię Sieńczak, a następnie przez Ryszarda Lipskiego, który reżyserował wszystkie programy lalkowe. Od września 1953 r. zespołowi akompaniował Janusz Laddy. Twórcą kukiełek lalkowych był Władysław Sieńczak. Początkowo teatr miał charakter szopki. W 1955 r. po modernizacji sceny rozpoczął wystawianie spektakli na dużej scenie.

Repertuar

Pod opieką Wojewódzkiego Domu Kultury „Warmiaczek” wypracował swój stały repertuar. Pierwszym wystawianym na scenie programem były Gorące serca. Kolejne programy to, m.in: Baśń o Szymku, Tymku i cudownej wodzie, Bunt Gryzmołów, Zielony mosteczek, Czerwony kapturek, Bajowe bajeczki, Nowa szata króla, Błyszczący klucz, Historia cała o niebieskich migdałach, Stach i Strach – baśń muzyczna, O Kasi co gąski pogubiła, O psotnym straszydłaczku, Złota rybka.

Charakterystyka

Członkami zespołu były osoby dorosłe i młodzież, głównie uczniowie Szkoły Pracy Społecznej, którzy oprócz zajęć zawodowych i nauki, każdą wolną chwilę poświęcali teatrowi. Spotkania odbywały się w czwartki i w niedziele. Zespół przygotowywał sztuki teatralne i widowiska. Do realizacji stałych spektakli zapraszano Zespół Kameralny Państwowej Orkiestry Symfonicznej. Często z jednym programem organizowano od 30 do 40 spektakli. Realizowano je również w okolicznych miejscowościach.

Bibliografia

  1. M.G.: „Warmiaczek” na nowych drogach / M.G. // „Słowo na Warmii i Mazurach”. – 1955, nr 50, s. 4.
  2. Jotzo, Edith: Działalność kulturalno-oświatowa Wojewódzkiego Domu Kultury w Olsztynie w latach 1951-1975 / Edith Jotzo. – Łódź, 1976. Praca magisterska napisana pod kierunkiem kierunkiem E. Podgórskiej w Zakładzie Historii Wychowania i Oświaty Instytutu Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, 1976, sygn. 10/168.