Studencki Ogólnopolski Festiwal Teatralny Theatrum Orbis Terrarum

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Projekt teatralny o charakterze konkursowym, realizowany w Olsztynie od 2000 r.

Organizator

Cele

  • prezentacja współczesnych polskich nurtów teatralnych
  • popularyzacja idei teatrów studenckich
  • popularyzacja miejscowych teatrów studenckich
  • popularyzacja dramaturgii w regionalnym środowisku studenckim
  • integracja regionalnego środowiska studenckiego
  • integracja regionalnego środowiska studenckiego z tożsamymi z innych województw Polski

Opis

Opisywany projekt to trzydniowy przegląd konkursowy[1] teatrów studenckich z całej Polski (w tym również z województwa warmińsko-mazurskiego). Kolejne edycje festiwalu zazwyczaj organizowano w maju, w cyklu dwuletnim – prócz pierwszych trzech. Każda z edycji trwała trzy dni. Od 2005 r. podczas Festiwalu zaczęły się również prezentować studenckie grupy teatralne z zagranicy, m.in. ze Szwecji oraz Rosji. Początkowo Festiwal miał charakter wyłącznie teatralny, stopniowo jednak poszerzono jego formułę o imprezy innego typu – wystawy malarstwa i fotografii oraz koncerty.

Edycje

Bibliografia

  1. OJ: Theatrum orbis terrarum / OJ // „Kulturka”. - Nr 42 (2009), s. [4].
  2. TAS: Oblicza młodego teatru : studenci robią festiwal w Olsztynie / TAS // „Gazeta Warmii i Mazur”. - 2000, nr 103, s. 4.
  3. TAS: Scena na uniwersytecie : Studencki Festiwal Teatralny / TAS // „Gazeta Wyborcza”. - 2002, nr 122, dod. „Olsztyn”, s. 4.

Przypisy

  1. Nagrodą imprezy jest statuetka „Cezarka”.