Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Pojezierze. Oddział w Rynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
W Klubie „Pojezierza”
Źródło: „Informator Zarządu Głównego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego »Pojezierze« w Olsztynie” 1983, grudzień, s. 14.

Oddział Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” działający w Rynie od 1975 r.

Historia

Powstał 7 grudnia 1975 r. w czasie reorganizacji podziału administracyjnego kraju, na skutek której Ryn znalazł się w województwie suwalskim a ryńskie koło Miłośników Ziemi Giżyckiej zostało rozwiązane.
Prezesem oddziału był Eliasz Ordynans.

Działalność

Cele działalności oddziału:

  • wspieranie inicjatyw społecznych rozwijających życie kulturalne miasta i gminy
  • zachęcanie mieszkańców do udziału w życiu społeczno-kulturalnym regionu
  • opieka nad zabytkami

Przywódcą duchowym oddziału był Albin Nowicki, długoletniego działacza kulturalnego w Rynie – działaczom przyświecały jego słowa: „Najkonkretniej pojętą Ojczyzną – umiłowany region”. „Pojezierze” organizowało lub współorganizowało liczne imprezy społeczno-kulturalne oraz zachęcał mieszkańców do udziału w pracach społecznie użytecznych. W 1977 r. oddział włączył się w organizację festynu prasowego i święta „Gazety Współczesnej” w Rynie – w ramach tego wydarzenia przygotowano ekspozycję w społecznym muzeum oraz wystawę „Warmia i Mazury w barwnej fotografii”, udostępniono klub „Pojezierza” na wystawy twórców ludowych oraz zorganizowano konkurs rysunkowy dla dzieci „Mazury w oczach dziecka”.
Stowarzyszenie stworzyło, prowadziło społecznie i konsekwentnie rozwijało muzeum regionalne im. Albina Nowickiego (gromadzono eksponaty, konserwowano zbiory). „Pojezierze” otaczało troską zabytki budownictwa wiejskiego na terenie gminy, czyniąc starania o ich konserwację lub przeniesienie do skansenu. Oddział zabiegał również o remont ryńskiego zamku.
Ryńskie stowarzyszenie utworzyło w zamku Klub „Pojezierza”, organizowało spotkania autorskie, odczyty i prelekcje, wystawy i inne wydarzenia kulturalne, m.in. sesję naukową w muzeum regionalnym oraz obchody dziewięćdziesiątej rocznicy urodzin Albina Nowickiego. Na zaproszenie „Pojezierza” w Rynie wystąpili aktorzy olsztyńskiego Teatru im. Stefana Jaracza oraz muzycy olsztyńskiej filharmonii. Oddział w Rynie współpracował z miejskimi instytucjami kultury oraz Towarzystwem Miłośników Ziemi Giżyckiej. Czyniono starania o wydanie monografii Rynu.

Bibliografia

  1. Jackiewicz, Mieczysław: Oddziały terenowe / Mieczysław Jackiewicz // W: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”. – Olsztyn, 1986. – S. 51-59.
  2. Piechocki, Witold: Ryn wart uwagi / Witold Piechocki. – Il. // „Informator Zarządu Głównego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego »Pojezierze« w Olsztynie”. – 1977, czerwiec, s. 18-22.
  3. (k.z.): Ryn bliższy Olsztynowi / (k.z.) // „Gazeta Współczesna”. – 1995, nr 71, s. 5.