Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Pojezierze. Oddział w Barczewie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Siedziba stowarzyszenia
Źródło: http://commons.wikimedia.org

Oddział Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” działający od 1980 r.

Historia

Oddział „Pojezierza” w Barczewie powstał 30 września 1980 r. z inicjatywy znanych działaczy kulturalnych Barbary i Andrzeja Hulanickich. Prezesem został Andrzej Hulanicki.
Siedzibą stowarzyszenia jest zbudowana w końcu XIX wieku synagoga. W latach 1982-1995 mieściło się tu Centrum Tkactwa Warmii i Mazur. Dzięki wsparciu władz regionu i zaangażowaniu członków stowarzyszenia zabytkowy budynek został odremontowany, a w 2000 r. powstała w nim Galeria Sztuki „Synagoga”.
Funkcję prezesa pełni Marian Sawicki.

Działalność

W pierwszych latach istnienia oddziału jego działalność skupiała się wokół Centrum Tkactwa Warmii i Mazur, w którym Barbara Hulanicka prowadziła kursy różnych technik tkactwa. Oddział włączył się również w organizację Dni Muzyki im. Feliksa Nowowiejskiego, organizował wystawy, koncerty muzyki kameralnej.
W siedzibie stowarzyszenia utworzono klub „Pojezierza”, gdzie spotykali się członkowie i sympatycy stowarzyszenia.
W Galerii „Synagoga” organizowane są wystawy z cyklu „Co ręce potrafią”, ekspozycje twórczości artystów profesjonalnych i amatorów (malarstwa, rzeźby, ceramiki, haftu, biżuterii itp.), spotkania z artystami, wieczory poetyckie, koncerty muzyczne.
Członkowie stowarzyszenia, wsparci przez władze samorządowe i Stowarzyszenie „Dom Warmiński”, zbudowali na tyłach siedziby przystań kajakową.

Bibliografia

  1. Jackiewicz, Mieczysław: Oddziały terenowe / Mieczysław Jackiewicz // W: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”. – Olsztyn, 1986. – S. 51-59.
  2. Tołowczko, Agnieszka: Artyści i wodniacy : synagoga buduje przystań kajakową i otwiera pracownie / Agnieszka Tołoczko // „Gazeta Olsztyńska”. – 2004, nr 224, dod. „Nasza Warmia”, nr 39, s. 7.
  3. Katarzyński, Władysław: Od gobelinów do kajaków : ćwierć wieku „Pojezierza” / Władysław Katarzyński // „Gazeta Olsztyńska”. – 2005, nr 144, dod. „Nasza Warmia”, nr 25, s. 4.
  4. Łowkiel, Magdalena: To już 25 lat! : Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze” / Magdalena Łowkiel // „Wiadomości Barczewskie”. – 2005, nr 10, s. 1, 5.

Zobacz też