Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Mazury w Ełku

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Siedziba stowarzyszenia mieści się w zabytkowej wieży ciśnień
Widokówka wydana przez stowarzyszenie
Źródło: elk-lyck.blogspot.com

Organizacja społeczno-kulturalna zrzeszająca ludność pochodzenia niemieckiego, działająca od 1991 r.

Informacje ogólne

Zarząd:

  • Irena Szubzda – przewodnicząca

Adres stowarzyszenia – Ełk, ul. 11-go Listopada 2

Historia

Stowarzyszenie powstało w sierpniu 1991 r. z inicjatywy Hildegard Nowik-Schwake. Zarejestrowano je w październiku 1991 r.
Pierwsza siedziba stowarzyszenia mieściła się przy ul. Armii Krajowej 56.
Funkcję przewodniczących stowarzyszenia pełnili:

  • Hildegard Nowik-Schwake
  • Edyta Olechnowicz

Działalność

Stowarzyszenie organizuje okolicznościowe spotkania członków, wycieczki do miejsc związanych z historią i kulturą Prus Wschodnich. Stowarzyszenie „Mazury” współpracuje aktywnie ze Związkiem Niemieckiej Opieki nad Grobami Wojennymi (Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge), opiekując się grobami z czasów wojny (cmentarz wojenny w Talusach), z Ziomkostwem Powiatu Ełckiego oraz z innymi stowarzyszeniami mniejszości niemieckiej w regionie.
W posiadaniu stowarzyszenia od 1994 r. znajduje się zabytkowa wieża ciśnień w Ełku, w której od 1995 r. znajduje się siedziba organizacji. Środki na zakup zabytku przekazał mieszkaniec Hamburga Heinrich Westphal. Członkowie stowarzyszenia wyremontowali wieżę, pozyskując środki m.in. z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. W remont zaangażowało się również Ziomkostwo Powiatu oraz wiele osób prywatnych. Na najwyższej kondygnacji wieży utworzono punkt widokowy, w sezonie turystycznym obiekt udostępniany jest dla zwiedzających.
Stowarzyszenie posiada własną bibliotekę oraz wystawę muzealiów. W latach 1993-2000 organizowało również kursy nauki języka niemieckiego.

Bibliografia

  1. uh: 10 lat Stowarzyszenia „Mazury” w Ełku = 10 Jahre „Masuren” in Lyck / uh // „Mitteilungsblatt”. – 2001, nr 11, s. 2-3.
  2. Sierzputowski, Grzegorz: Więcej ich łączy niż dzieli : po dziesięciu latach / Grzegorz Sierzputowski // „Gazeta Olsztyńska”. (Wyd. Mazury). – 2001, nr 256, dod. „Rozmaitości Ełckie”, nr 44, s. 4.
  3. (bik): Panorama z wieży : w jednej z najpiękniejszych budowli w Ełku utworzony zostanie punkt widokowy / (bik) // „Gazeta Współczesna”. – 2003, nr 18, s. 4.
  4. lek: Z wizytą u Tomasza Manna = Zu Besuch bei Thomas Mann / lek // „Mitteilungsblatt”. – 2006, nr 9, s. 8-9.
  5. Boharewicz-Richter, Anna: Ełcka Mniejszość Niemiecka / Anna Boharewicz-Richter // „Ełk i My”. – 2008, nr 5, s. 12-13.
  6. lek: Chor mit Advents-Repertoire und Advents-Debüt : Grippe verhindert Kinderweihnachtsfeier / lek // „Mitteilungsblatt”. – 2009, nr 12, s. 12.

Zobacz też