Stowarzyszenie Nasza Bęsia

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Stowarzyszenie funkcjonujące od 2009 r., podejmujące działania na rzecz rozwoju i ochrony dziedzictwa kulturowego wsi Bęsia.

Siedziba

Bęsia3/3, 11-311 Kolno

Historia

Decyzję o powołaniu stowarzyszenia podjęto na zebraniu zorganizowanym w Centrum Kultury w Bęsi w dniu 23 kwietnia 2009 r. Organizacja została zarejestrowana 10 grudnia 2009 r. Zrzesza 25 mieszkańców wsi.

Władze

Cele

Celem stowarzyszenia jest promocja i wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Stąd też członkowie tej organizacji zamierzają opracować strategię rozwoju dla obszaru wsi Bęsia, a także podejmować działania m.in. na rzecz:

  • ochrony i promocji naturalnych walorów przyrodniczo-krajobrazowych i turystycznych regionu (wspieranie idei turystyki wiejskiej i sportu)
  • umacniania tożsamości regionalnej, kulturowej i popularyzowanie tradycji i spuścizny historycznej oraz kulturowej regionu (m.in. poprzez organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjno-wypoczynkowych, wspieranie współpracy lokalnych środowisk)
  • wspierania inicjatyw w obszarze ochrony zdrowia i spraw socjalnych

Działalność

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez:

  • prowadzenie działalności wydawniczej, reklamowej, promocyjnej (promocja obszarów wiejskich wsi Bęsia i gminy Kolno)
  • organizację imprez, spotkań i podejmowanie inicjatyw integrujących lokalną społeczność – członkowie stowarzyszenia współuczestniczą w organizacji corocznego Ogólnopolskiego Rodzinnego Rajdu Samochodowego, w ramach obchodów Dni Rodziny na terenie gminy Kolno, podejmują też działania na rzecz odrestaurowania lokalnych zabytków (m.in. pałacu i wiatraka w Bęsi)
  • prowadzenie działalności szkoleniowej, konsultacyjnej
  • organizację lokalnych biur turystyki wiejskiej
  • współpracę z lokalnymi władzami, a także instytucjami i organizacjami realizującymi podobne cele

Bibliografia

  1. Niedzwiecki, Jacek: Gdy słyszy o wiatraku, w oczach ma łzy: mieszkańcy Bęsi walczą o przywrócenie zabytkowego wiatraka do życia / Jacek Niedzwiecki // „Przegląd Warmiński”. – 2010, nr 2, s. 6.

Zobacz też