Sesja Gustaw Gizewiusz – życie i działalność – w 190. rocznicę urodzin (1810-2000)

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Jubileuszowa jednodniowa impreza popularnonaukowa o charakterze historycznoliterackim, zorganizowana przez olsztyńskie środowisko naukowe w dniu 8 czerwca 2000 r. w Olsztynie.

Organizator

Opis

Opisywaną imprezę, adresowaną szczególnie do miejscowego środowiska naukowego i literackiego, zorganizowano w tzw. Domu Polskim (ul. Partyzantów), czyli siedzibie Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego. Podczas sesji wystąpiło pięciu regionalnych pracowników naukowych oraz jeden w Warszawy - i wygłosiło odczyty związane z tematyką sympozjum, zarówno w ujęciu historycznym jak i współczesnym. Obrady zainicjowano o godz. 10.00.

Przebieg

  • referat Janusza Jasińskiego (Olsztyn) Gustaw Gizewiusz w polskiej opinii publicznej (1838-1854)
  • referat Tadeusza Naumowicza (Warszawa) Niemiecka kultura literacka Gustawa Gizewiusza
  • referat Beaty Wacławik (Olsztyn) Gustaw Gizewiusz w okresie królewieckim
  • referat Zenony Rondomańskiej (Olsztyn) Gustawa Gizewiusza i Krzysztofa C. Mrongowiusza fascynacje pieśnią polską
  • referat Władysława Ogrodzińskiego (Olsztyn) 160 lat oczekiwania na samoistne wydanie „Pieśni ludu znad Górnej Drwęcy” G. Gizewiusza
  • referat Grzegorza Jasińskiego (Olsztyn) Naukowe odkrycie przez Edwarda Martuszewskiego „Skargi Mazura” G. Gizewiusza

Bibliografia

  1. Zaproszenie : sesja „Gustaw Gizewiusz – życie i działalność w 190. rocznicę urodzin 1810-2000” //W: Zbiory dokumentów życia społecznego WBP w Olsztynie; nr akc.95/05/00.