Olsztyński Tydzień Teatrów Lalkowych Anima

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Organizowany cyklicznie od 1997 r. olsztyński przegląd przedstawień lalkowych.

Założenia

W ramach przeglądu pokazane są ciekawe i różnorodne pod względem formalnym i estetycznym przedstawienia krajowych i zagranicznych teatrów lalkowych zarówno dla najmłodszych widzów, jak i starszych; prezentowane są także widowiska plenerowe. Za najlepsze przedstawienie przeglądu teatralnego specjalnie powoływane dziecięce jury przyznaje nagrodę ANIMA.

Impreza organizowana jest jesienią w siedzibie Olsztyńskiego Teatru Lalek.

Organizator

Edycje

Zobacz

  • Strona Olsztyńskiego Teatru Lalek [1]