Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Pejzaż Polski - Kętrzyn

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Konkurs Fotograficzny dla fotografów zawodowych i amatorów organizowany w Kętrzynie.

Organizator

Cele

  • Zwrócenie uwagi na piękno polskiej przyrody, miast i wsi oraz zarejestrowanie zmian zachodzących w wyniku działania sił natury, jak i ingerencji człowieka
  • Możliwość zaprezentowania prac oraz konfrontacji z innymi uczestnikami konkursu.

Opis

Konkurs fotograficzny organizowany dla fotografów zawodowych i amatorów. Każdy autor nadsyła do ośmiu prac wykonanych dowolną techniką. Prace nagrodzone w innych konkursach nie mogą brać udziału w konkursie „Pejzaż Polski”. Zdjęcia ocenia komisja konkursowa powołana przez organizatora. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród następuje na uroczystym wernisażu. Dotychczasowe edycje konkursu cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło w nich wielu autorów z całej Polski.

Edycje