Niemieckie Stowarzyszenie Natangia w Górowie Iławeckim

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Siedziba organizacji
W tym samym budynku mieści się biblioteka
Źródło: strona internetowa biblioteki w Górowie Iławeckim

Organizacja społeczno-kulturalna zrzeszająca ludność pochodzenia niemieckiego, działająca od 1991 r. w Górowie Iławeckim.

Informacje ogólne

Zarząd (od 2005 r.):

 • Magdalena Heidenreich – przewodnicząca
 • Grażyna Lewandowska – wiceprzewodnicząca
 • Elżbieta Szczurko – sekretarz
 • Bożena Zajączkowska – skarbnik
 • Janina Olszewska – zastępca skarbnika
 • Tomasz Malkiewicz, Grzegorz Wilczyński

Adres stowarzyszenia – Górowo Iławeckie, ul. Sikorskiego 34

Historia

Stowarzyszenie „Natangia” powstało w lipcu 1991 r. Zarejestrowane zostało 28 lutego 1992 r. Przyłączyło się do Związku Stowarzyszeń Ludności Niemieckiej w byłych Prusach Wschodnich bezpośrednio po jego powstaniu.
Funkcję przewodniczącego stowarzyszenia pełnili:

 • Maria Ostapczuk (1992-1993)
 • Eryk Dankowski (1993-2001)

Działalność

Stowarzyszenie organizuje regularne oraz okolicznościowe spotkania członków, wycieczki, bierze udział w Dniach Górowa Iławeckiego. Przy „Natangii” działał klub robótek ręcznych prowadzony przez Halinę Blasiak a do 2006 r. grupa śpiewacza „Natangen” pod kierownictwem Jadwigi Dankowskiej.
Organizacja współpracuje z Ziomkostwem Powiatu Bartoszyckiego oraz Ziomkostwem Powiatu Preußisch Eylau (Iława Pruska).
W październiku 2009 r. „Natangia” wspólnie z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Mniejszości Niemieckiej Bartoszyc i Okolic oraz Stowarzyszeniem Mniejszości Niemieckiej „Warmia” w Lidzbarku Warmińskim „Natangia” zorganizowała seminarium wyjazdowe „Ocalić od zapomnienia” poświęcone historii, kulturze i zabytkom dawnych Prus Wschodnich. W grudniu tego roku stowarzyszenie rozpoczęło wydawanie własnego biuletynu. W marcu 2010 r. dzięki zaangażowaniu stowarzyszenia w Górowie odbyły się pokazy filmowe w ramach Tygodnia Filmu Niemieckiego.
Stowarzyszenie posiada salę komputerową, w której prowadzone są szkolenia z zakresu obsługi komputera i internetu.

Bibliografia

 1. W poszukiwaniu małych ojczyzn : ci, którzy tu przybyli i ci, którzy tu pozostali / zebrał i oprac. J. Hładasz. – Il. // „Gazeta Olsztyńska”. – 2001, nr 76, dod. „Goniec Bartoszycki”, nr 13, s. 6-7.
 2. lek: Młode głosy poszukiwane = Junge Stimmen gesucht / lek. – Il. // „Mitteilungsblatt”. – 2005, nr 3, s. 4-5.
 3. Bukowska-Dzienian, Halina: Historia wpleciona w teraźniejszość = Perlen der Kultur aus der Nähe erleben / Halina Bukowska-Dzienian. – Il. // „Mitteilungsblatt”. – 2009, nr 10, s. 2-3.
 4. lek: Presse statt Chor : Gesellschaft bringt eigene Zeitschrift heraus / lek // „Mitteilungsblatt”. – 2009, nr 12, s. 15.
 5. GL: Nowe technologie – większe możliwości = Neue Technologien, größere Möglichkeiten / GL. – Il. // „Mitteilungsblatt”. – 2010, nr 3, s. 6-7.
 6. kri: Aller Anfang ist schwer... : erstes Projekt der Jugendlichen / kri ; fot. Małgorzata Hołub. – Il. // „Mitteilungsblatt”. – 2010, nr 7, s. 5.

Zobacz też