Konkurs im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny na najlepszą pracę magisterską z zakresu bibliotekoznawstwa i czytelnictwa 1986

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Doroczna edycja projektu o charakterze konkursowym – o zasięgu wojewódzkim – zorganizowany w okresie od stycznia do kwietnia 1986 r. w Olsztynie.

Organizator

Jury

Opis

Konkurs adresowany był do studentów kierunków humanistycznych, mieszkańców regionu Warmii i Mazur. Konkurs zawiązano na początku 1986 r., natomiast jego rozstrzygnięcie miało miejsce w kwietniu. Jury, podsumowując 13 nadesłanych prac magisterskich z zakresu bibliotekoznawstwa i księgarstwa, przyznało jedną pierwszą nagrodę, dwie nagrody drugie, dwie – trzecie oraz jedno wyróżnienie. Nagrody zostały ufundowane przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

Laureaci

  • I nagroda - Celina Sienkiewicz za pracę Czytelnictwo dzieci i młodzieży w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrym Mieście w latach 1973-1984 (promotor: Jan Wróblewski)
  • II nagroda - Mirosława Majewska za pracę Czytelnictwo dzieci i młodzieży w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Giżycku w latach 1963-1984 (promotor: Jan Wróblewski)
  • II nagroda - Renata Piotrowicz za pracę Działalność Działu Informacyjno-Bibliograficznego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie w latach 1958-1975 (promotor: Jan Wróblewski)
  • III nagroda - Elżbieta Romanowska za pracę Współpraca bibliotek w zakresie działalności informacyjnej (ze szczególnym uwzględnieniem współpracy na terenie Olsztyna) (promotor: Danuta Konieczna)
  • III nagroda Maria Jachimiak za pracę Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Olsztynie w latach 1946-1975 (promotor: Jan Wróblewski)
  • wyróżnienie - Alina Karkowska za pracę Zasługi Emilii Sukertowej-Biedrawiny dla książki Warmii i Mazur (promotor: Jadwiga Rudnicka)

Bibliografia

  1. Najlepsze prace magisterskie o bibliotekach i czytelnictwie // „Gazeta Olsztyńska”. – 1986, nr 121, s. 5.