Konkurs Plastyczny Moje miasto – moja miejscowość

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Wieloletni projekt artystyczny o charakterze konkursowym, realizowana w Lidzbarku Warmińskim od 1995 r.

Organizatorzy

Cele projektu

  • prezentacja i popularyzacja walorów przyrodniczych Warmii i Mazur
  • edukacyjno-wychowawcze (popularyzacja kultury regionalnej wśród dzieci i młodzieży)
  • zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na miasto i okolicę, w której mieszkają
  • popularyzacja wartych uwagi obiektów rodzinnych miejscowości, zarówno zabytków jak i miejsc znanych i „oswojonych” (skwery, place zabaw, ulice
  • prezentacja rozwoju swoich umiejętności plastycznych młodych artystów
  • możliwość prezentacji prac na wystawach pokonkursowych
  • integracja zdrowych i niepełnosprawnych uczestników konkursu

Opis

Projekt miał początkowo charakter wyłącznie powiatowy, jednak stopniowo stała się konkursem ogólnopolskim. Każdą z edycji organizowano pod innym hasłem, np. „Lato w moim mieście” czy „Barwy jesieni”. Konkurs adresowano do dzieci oraz młodzieży w bardzo szerokim przekroju wiekowym – od 5 – 19 lat – z obszaru całej Polski. W zakresie technik plastycznych prac konkursowych organizatorzy pozostawili możliwość wyboru młodym uczestnikom. Wyjątkiem było zastrzeżenie technik przestrzennych. Prace wykonano w rozmaitych technikach plastycznych, zaś ich tematyka dotyczyła tematu wiodącego, czyli hasła, każdej z edycji. Komisja każdorazowo oceniała prace w pięciu kategoriach: „Przedszkola”, „Szkoły podstawowe: klasy 1-3”, „Szkoły podstawowe: klasy 4-6”, „Szkoły gimnazjalne”, „Szkoły Specjalne”/ „Szkoły ponadgimnazjalne”. Komisja konkursowa przyznawała również wyróżnienia, nagrody zbiorowe i specjalne – Nagrodę Starosty Lidzbarskiego, Nagrodę Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego oraz Nagrodę Specjalną Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Lidzbarku Warmińskim. Każdorazowo pokłosie konkursu stanowiła doroczna wystawa pokonkursowa. Konkurs odbywał się pod patronatem honorowym Starosty Powiatu Lidzbarskiego oraz Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego.

Edycje

Bibliografia

  1. IX Powiatowy Konkurs Plastyczny „Moje miasto - moja miejscowość” : protokół z posiedzenia komisji w dniu 15.04.2004r.oceniającej prace nadesłane na IX Powiatowy Konkurs Plastyczny „Moje miasto – moja miejscowość” //W: http://lidzbarkmdk.w.interia.pl