Gminny Przegląd Grup Kolędujących w Stawigudzie 2004

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Cykliczna impreza związana z tradycją, zwyczajami i obrzędami Bożonarodzeniowymi.

Opis

29 stycznia 2004 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Stawigudzie wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Stawigudzie i Rusi, ze świetlicy wiejskiej w Bartągu oraz Rusi, z Gimnazjum Publicznego w Stawigudzie oraz goście ze Spółdzielczego Domu Kultury „Akces” w Olsztynie, brały one udział w kolejnym przeglądzie grup kolędujących. Ciekawy przegląd dzięki muzyce i śpiewom, także w gwarze warmińskiej, które złożyły się na to niepowtarzalne widowisko.

Organizatorzy

Uczestnicy

  • Warnijskie Kolandniki grupa z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawigudzie zaśpiewała po warmińsku Zilija po naszamu
  • Grupa jasełkowych postaci - dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rusi wyśpiewała i wyrecytowała sceny przy żłóbku.
  • Teatrzyk Małego Aktora „Talencik” opowiedział zdarzenia betlejemskie.
  • Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawigudzie przedstawili Jasełka po staropolsku, w których bardzo dbali o sceniczną mowę i wyrazistość.
  • Kabaret „Szpila” także przedstawił ciekawy występ.
  • Grupa „Kapagama” z Bartąga odtańczyła za pomocą ekspresyjnego pantomimicznego ruchu odwieczny konflikt dobra ze złem.

Po spektaklu na scenę wkroczyły barwnie odziane warmianki ze świetlicy w Rusi, wraz z nimi pojawiła się cała grupa tradycyjnych kolędowych postaci.