Dni Ostródy 1980

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
(Przekierowano z IV Dni Ostródy)
Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie

Czwarta edycja trzydniowego święta miasta Ostróda, zorganizowana w dniach 6-14 czerwca 1980 r.

Organizatorzy

Opis

Doroczny symboliczny jubileusz powstania miasta Ostróda zorganizowano w postaci licznych imprez o charakterze muzyczno-ekspozycyjno-rozrywkowym. W plan Dni włączono więc zarówno wystawy, jak i widowiska plenerowe, imprezy patriotyczne, sportowe oraz popularnonaukowe, związane z tematyką Bitwy pod Grunwaldem w 1410 r. Punktem centralnym tego typu imprez była Sesja Naukowa „Grunwald w świadomości Polaków”, zorganizowana z udziałem ogólnopolskich ekspertów w Sali posiedzeń Ratusza Miejskiego w Ostródzie (ul. Mickiewicza). Powiązanie jubileuszu Ostródy miało związek z okrągłą rocznicą bitwy.

Przebieg

6 czerwca

7 czerwca

  • 10.00 – uroczysta Sesja Miejskiej Rady Narodowej, połączona z przekazaniem miastu sztandaru
  • 11.00 – otwarcie Jarmarku Mazurskiego (plac Wolności w Ostródzie)
  • 12.00 – wyjazd na Pole Grunwaldzkie
  • 17.00 – otwarcie wystaw sztuki amatorskiej w ostródzkim Domu Rzemiosła (prace twórców ludowych) oraz w Domu Harcerza (pokłosie konkursu plastycznego dla młodzieży)

8 czerwca

  • 12.00 (ostródzki stadion miejski) – widowisko plenerowe w wykonaniu młodzieży ostródzkich szkół (kierownictwo artystyczne: Miejski Dom Kultury w Ostródzie)
  • 15.00 (ostródzki stadion międzyszkolny) – imprezy sportowe (org.: kluby sportowe Ostródy)
  • 18.00 – pokazy sprzętu pływającego na Jeziorze Drwęckim (org.: Klub Sportowy „Sokół” oraz Klub Wodny LOK).

W dniach 9-14 czerwca odbył się również szereg drobniejszych imprez sportowych (zawodów i pokazów).