Fundacja Prymus

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
(Przekierowano z Fundacja „Prymus”)

Pozarządowa organizacja pożytku publicznego, powstała w 2004 r., z siedzibą w Bukwałdzie.

Siedziba

Bukwałd 39 11-001 Dywity,

Zarząd

 • Anna Kudosz (prezes)
 • Małgorzata Rudnicka (wiceprezes)
 • Kazimierz Kisielew (sekretarz)

Rada

 • Henryka Bochniarz (przewodnicząca)
 • Jacek Szydło (wiceprzewodniczący)
 • Ewa Balcerowicz
 • Anna Szulc
 • Jerzy Szulc
 • Maciej Hermanowicz
 • Lejb Fogelman
 • Piotr Bałtroczyk
 • Mariusz Walter
 • Wiesław Kornasiewicz
 • Janusz Cichoń
 • Tomasz Kardacz

Cele

Wg statutu:

 • wspieranie działalności w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego
 • wspieranie działalności oświatowej, wychowawczej i społecznej
 • wównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej

Działalność

 • opracowywanie i wydawnictwo materiałów szkoleniowych i edukacyjnych
 • badania społeczności lokalnych, dzieci i młodzieży pod kontem adresowanych do nich programów edukacyjnych i szkoleniowych (badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych)
 • administrowanie projektami edukacyjnymi i szkoleniowymi (działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
 • organizowanie wystaw, konferencji, konkursów, imprez, targów i kongresów
 • organizowanie szkoleń i zajęć pozalekcyjnych, prowadzenie izb pamięci i programów z zakresu dziedzictwa kulturowego
 • przygotowywanie i wdrażanie programów edukacyjnych i szkoleniowych, organizowanie stypendiów i nagród dla wyróżniających się uczniów
 • angażowanie lokalnych społeczności w działalność prospołeczną, edukacyjną, doszkalającą i powiększającą kompetencje zawodowe
 • animacja skierowana do dzieci, młodzieży i społeczności lokalnych, czyli działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
 • realizacja konkursów (np. „Konkurs stypendialny dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, uczącej się w szkołach na terenie Gminy Dywity w formie wspierania” – 2008 r.)
 • organizacja wycieczek szkolnych, pomoc w prowadzeniu warsztatów półkolonijnych, kursów językowych, organizacja zajęć i ferii dla dzieci (2008 r. - „Ferie z zaklinaczem koni”)

Inicjatywy

Zobacz też